سازگاری فرهنگی مهاجران

عنوان : سازگاری فرهنگی مهاجران نویسندگان : دکتر منصور حقیقتیان-دکتر احمد غضنفری-سید عبدالرسول تقوی چکیده : مطالعه و پژوهش درباره اثرات مهاجرت بر افراد همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران علوم اجتماعی بوده است. اثرات مهاجرت بر مهاجران نیز یکسان نبوده و متغیرهای گوناگون به میزان های متفاوت بر آنها تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر در پی سنجش میزان تاثیر متغیرهای تحصیلات، شغل، میزان درآمد، سن، مدت اقامت در قائمیه، فاصله محل سکونت مهاجر نسبت به شهر قائمیه و داشتن رابطه خویشاوندی با بومیان بعد از مهاجرت، بر سازگ... ادامه ...