مقالات
prev
 • بررسی میزان به کارگیری فناوری های نوین توسط معلمان شهر اصفهان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران
 • ماهیت تحقیق سازمانی
 • ارائه الگوی ارتباطات سازمانی برای یک سازمان نظامی
 • ابعاد و کارکرد های روان شناختی نگرش دینی
 • اعتباریابی مقیاس تعهد ، ایمان و بلوغ دینی در دانشجویان
 • اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت(ISI-6G)
 • اعتباریابی مقیاس مقابله نوجوانان
 • هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن
 • تفکر از دیدگاه روان شناسی
 • بررسی تاثیر عزت نفس ، انگیزش پیشرفت و ازخود بیگانگی بر پیشرفت تحصیلی
 • تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ نظامیِ فراگیران یک واحد نظامی
 • خودکارآمدی و کارآفرینی : عوامل و تعیین کننده ها
 • بررسی رضایت از زندگی ازدواج های دانشجویی و …
 • بررسی هویت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان
 • بررسی راهبردهای مؤثر در افزایش مهارت‎ تیراندازی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک هویت دانش آموزان با سلامت روانی آنان
 • بررسی رضایت شغلی ، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی
 • بررسی هوش فرهنگی رؤسای بانک‌های دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی،اجتماعی و اقتصادی موثر بر اضطراب دانش آموزان
 • بررسی تاثیر بلوغ، ایمان و تعهد دینی بر نماز در دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در اثر بخشی تیم های کاری
 • رابطه سلامت روانی و روحیه نظامی کارکنان با مقابله با تهدید در یک واحد نظامی
 • سازگاری فرهنگی مهاجران
 • بررسی تاثیر تنبیه برعزت نفس دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبک هویت و سلامت روانی دانش آموزان
next
کتابها
prev
 • روان شناسی کار و بیکاری
 • روان شناسی کار، صنعتی و سازمانی
 • روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی
 • روان شناسی فیزیولوژیک
 • نیاز سنجی آموزشی
 • ۷۸۰۰ تست بر اساس کتاب زمینه روان شناسی هیلگارد
 • روان شناسی عمومی
 • طرحهای تک آزمودنی در علوم رفتاری
next


مرکز مشاوره کوثر

لا ظهیر کالمشاوره والاستشاره عین هدایه

 

آشنایی با مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کوثر

دکتر احمد غضنفری (متخصص روان شناسی و دانشیار دانشگاه)

شماره پروانه نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ۴۹۷-تأسیس ۱۳۸۴
آدرس سایت مرکز مشاوره: شهرضا-خیابان شهید بهشتی-فرعی۲۳-شهیدمیر نیام-مجتمع پزشکی شقایق-طبقه دوم واحد۷-مرکز مشاوره کوثر

شهروند گرامی
•    آیا در طول تحصیل خود با مسائلی چون روش های موفق برنامه ریزی درسی ، مطالعه، یادگیری ، حضور موفق در کلاس درس و جلسات امتحان ، روش های برطرف کردن ضعف درسی، عدم تمرکز حواس، ضعف حافظه و……مواجه بوده اید؟
•    آیا تا کنون نیاز به اطلاعاتی در خصوص شرایط تغییر رشته ، انصراف، انتقال، ترک تحصیل، مشروطی و …… نداشته اید؟
•    شما به عنوان یک فرد شاغل در خصوص آینده شغلی خود، حقوق فرد و سازمان ، شیوه های موفق مدیریت ، روش های سازگاری و رشد در محیط های شغلی و ……تا چه میزان آگاهی دارید؟
•    اگر مجرد هستیدآیا تا کنون نسبت به مسائلی چون ازدواج حین تحصیل ، معیارهای انتخاب همسر، بهداشت روانی ازدواج و……..اشتغال ذهنی نداشته اید؟
•    اگر متاهل هستید آیا نسبت به الگوهای موفق توافق در خانواده ، نقش و جایگاه افراد در خانواده ، تربیت کودک، روابط اجتماعی،  مشکلات زناشویی و ….. نیاز به اطلاعات و مهارت هایی ندارید؟
•    اگر پدر یا مادر هستید آیا از روش های صحیح فرزند پروری اطلاع دارید؟
•    آیا به ویژه در طی دوران بلوغ با بحران های جهان بینی مواجه نبوده اید؟ تا چه میزان موفق به حل آنها شده اید؟ در زمینه ارتباط اعتقادات دینی و رشد شخصیت و رفتار با چه سوال هایی مواجه هستید؟
•    اگر با مشکلاتی چون کمرویی ، اضطراب ، بی حوصلگی ، افسردگی یا تحریک پذیری ، پرخاشگری و …….مواجه هستید برای رفع این ناراحتی ها چه اقدامی انجام می دهید؟
•    آیا برای رشد استعدادها و مهارت های خود، پرورش توانمندی های جسمی و دستیابی به خلاقیت ، محبوبیت فردی و اجتماعی و……. طرح و برنامه ای در نظر دارید؟
•    آیا……..؟
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کوثر با توجه به جایگاه رفیع مشاوره در نظام تربیتی اسلام و با استفاده از یک مشاور امین ، دلسوز و متخصص، به منظور پاسخگویی به مسائل و حل مشکلات شما در زمینه هایی که در عبارات قبل مطرح گردید و ارائه سایر خدمات متنوع و متعدد خود از مردادماه ۱۳۸۴ تاسیس و مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف مرکز
این مرکز اهداف زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
•    کمک به مراجعان در جهت شناخت و رشد استعدادهای خود.
•    کمک به مراجعان در جهت شناخت صحیح مشکلات خود و تقویت قدرت تصمیم گیری آنها.
•    راهنمایی تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان و کمک به رشد و شکوفایی شخصیت آنها .
•    کمک به سازگاری موثر دانش آموزان و دانشجویان در محیط های تحصیلی ، شغلی و سایر شرایط زندگی فردی و اجتماعی.
•    پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات روانی افراد و تامین و توسعه بهداشت روانی آنها.
•    کمک به حل موثر مشکلات مراجعان در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی ، رفتاری، شناختی ، شغلی و مسائل مربوط به آنها ازدواج آنها.
•    کمک به رشد و تقویت فرهنگ مراجعه به مشاور و  روان شناس در زمینه پیشگیری ، درمان، آموزش و پژوهش در باره مشکلات روان شناختی مردم.

ساختار مرکز
این مرکز به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر فعالیت های خود را از طریق قسمت های زیر انجام می دهد.
•    آموزش و بهداشت روانی
•    مشاوره و درمان
•    مددکاری و توانبخشی
•    سنجش و پژوهش
•    آزمایشگاه روان سنجی

فعالیت های مرکز
مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کوثر به منظور رشد مهارت های شهروندان، افزایش اطلاعات آنها و پیشگیری از بروز و شیوع ناراحتی ها و نگرانی های شهروندان فعالیت های متنوعی را تحت عنوان آموزش و بهداشت روانی انجام می دهد که از آن جمله می توان به بروشورهای تهیه شده تحت عنوان ” پیام های بهداشت روانی” و دوره های مهارت آموزی ، جلسات سخنرانی و….. اشاره نمود.
این مرکز با رائه اطلاعات تخصصی و راهنمایی های کارشناسی به افراد، زمینه تصمیم گیری های موفق تر آنها را فراهم نموده و با درمان تخصصی ناراحتی های افراد و تعاون و مددکاری در حل مشکلات آموزشی، فردی، خانوادگی، شغلی و سازمانی آنها، در راستای افزایش قدرت سازگاری ، سلامت روانی و موفقیت افراد فعالیت می کند.
بررسی دقیق و پژوهشی مشکلات اساسی افراد جامعه ، انتقال نظرات و خواسته های آنها به مسئولین، ارائه پیشنهادات کارشناسی به مسولین در حل مشکلات آحاد افراد جامعه و همچنین سنجش دقیق و معتبر مهارتها و استعدادهای افراد از طریق سنجش و پژوهش این مرکز و با استفاده از آزمایشگاه روان سنجی آن صورت می پذیرد.

همشهری عزیز
این مرکز در خلال سال های گذشته ، ضمن تهیه بروشورهای مفید و با تشکیل جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه بهداشت روانی و مهارت های زندگی ، ارتباط اثربخش و…. تلاش کرده است. شما  نیز می توانید برای ارتباط با ما و استفاده از خدمات این مرکز به آدرس زیر مراجعه کنید.

مشاوره چیست ؟ مشاور کیست؟
آیا تا کنون سوال هایی مثل: من کیستم؟ استعدادهای واقعی من کدام است ؟ چگونه می توانم در روابط اجتماعی ام موفق تر باشم و…..پیش آمده است ؟
در چنین شرایطی چگونه به سوالات خود پاسخ داده اید؟
چقدر به توانایی های خود واقف هستید ؟ و به چه اندازه از آنها به شکل صحیح ومناسب استفاده می کنید؟
آیا تا کنون به نقاط ضعف خود ،که ممکن است در شما همچون هر فرد دیگر وجود داشته باشد اندیشیده اید؟
آیا در تصمیم گیری های مهم زندگی مانند تحصیل وانتخاب رشته ،انتخاب شغل ،انتخاب همسر وازدواج ، نحوه تربیت فرزندان و…….دچار ابهام وتردید شده اید؟
آیا تا کنون دچار اضطراب وتشویق ،نگرانی ودلهره ،خستگی وبی حوصلگی ،وسواس و…بوده اید ؟در این صورت در مورد آن چه کرده اید ؟
آیا افرادی را می شناسید که از اعتماد به نفس لازم وکافی برخوردار نیستید و از ابزار نظر دوری می کنند ،یا توانایی(نه)گفتن به در خواست های غیر منطقی دیگران را ندارد ؟فکر می کنید این عده برای رفع مشکلات خود چه باید انجام دهند ؟وآیا …
همواره ما انسان ها برای پاسخ به سوال هایی نظیر آنچه مطرح شد و نیز برای غلبه بر مشکلات روزمره زندگی و سازگاری با محیط اجتماعی ، نحوه محبت ورزیدن به دیگران ، جلب محبت آنان،همکاری با دیگران ،  شیوه های هدایت ، پرورش وتربیت مناسب کودکان ، نوجوانان وجوانان وآماده کردن خود برای تقبل مسولیت های مهم فردی و اجتماعی ، به تلاش وکوشش می پردازیم .
اما گاهی با مسائل ومشکلات روبرو  می شویم که به علت کافی نبودن اطلاعات و تجارب خودمان در موضوع مربوطه در انتخاب بهترین تصمیم ها و را هکارها ناموفق می مانیم وگره آن مشکلات نه تنها به دست خودمان باز نمی شود بلکه تلاش در آن زمینه بی حاصل و بعضاً زیان بار می باشد ، لذا دراینجاست که باید با توجه به نوع مشکل سراغ فرد یا افراد متخصص ومجرب در آن زمینه رفته واز فکر وتجارب وتخصص و راهنمایی آنها استفاده و مددگرفت .
از چه کسانی می توان کمک گرفت ؟
بعضی در برخورد با مشکلات جهت یاری جستن سراغ اطرافیان ،یعنی کسانی چون والدین ،برادر وخواهر ،همسر ،مربیان و دوستان و یا افراد آگاه و باتجربه و به اصطلا ح کسانی که سرد وگرم روزگار را چشیده اند می روند و از آنها راهنمایی می خواهند و عده ای دیگر علاوه بر استفاده از افراد فوق در برخورد با مشکلات خاص و پیچیده سراغ مشاورین متخصص در آن مشکل خواهند رفت .
مشاورین متخصص افرادی می باشند که در رشته های مربوط به مشاورین در دانشگاه ها،مدارج وتجارب علمی لازم را کسب کرده و برای راهنمای کردن دیگران به منظور بهتر زیستن وکمک به آنها جهت رفع مشکلات ونا راحتی ها از مهارت های لازم بر خوردارند .

چرا مشاوره با متخصصان ؟
در عصر حاضر زندگی با پیچیدگی های روزافزون همراه است و تصمیم ها باید به سرعت و دقت کافی گرفته شوند .از همین رو برای آنکه از فرصت های زندگی به بهترین شکل استفاده شود ،به تربیت متخصصان خاصی اقدام شده تا افراد با مراجعه به آنها تصمیم های سرنوشت ساز و به شکلی صحیح ومنطقی بگیرند و مشکلات خودرا به طور موثر حل نمایند .دراصطلاح این روش را (مشاوره )ومتخصصان مربوط را (مشاور)وکسانی را که برای مشاوره به آنها مراجعه می کنند را مراجع می نامند.

مشاوره چیست ؟
مشاوره رابطه حضوری بین یک فرد متخصص با مراجع یا مراجعان است که طی آن مشاوره با استفاده از علم ودانش ومهارت وتوانایی های خود به مراجع کمک می کند تا درک وشناخت بهتری از مسائل وموقعیت خود به دست آورند وبه مطلوبترین شکل از توانایی،استعدادوامکانات خود بهره گیرد و قادر گردددر مواجعه با پیش آمدها و مشکلات زندگی به گونه ای مناسب وعاقلانه تصمیم گیری کند.حاصل این فعالیت نه تنها کمک به فرد مراجعه کننده برای رفع مشکلات اوست ،بلکه رشد وتعالی شخصی واجتماعی وی را نیز به همراه خواهد داشت.

مشاور کیست ؟
مشاور فردی است که پس از تحصیل در رشته های علمی مربوطه ،توانایی یاری رساندن به مراجعان را پیدا کرده است.
مشاور علاوه بر داشتن دانش ومهارتهای علمی ،از نظر شخصی وشخصیتی هم باید واجد ویزگیها وشرایط خاصی باشد .به اصول حرفه ای خود پایبند .وبه ارزشهای والای انسانی واخلاقی تعهد داشته باشد.راز داری وحفظ اسرار ،احترام به شخصیت افراد وپرهیز از پیشداوری درباره آنها ،احساس تعهد در قبال دیگران ،مسئولیت پذیری نسبت به رفع نگرانی ها ومشکلات اشخاص و…همواره بر کار یک مشاوره حاکم است .

زمینه های مشاوره :
•    بالینی (روانی- عاطفی )
•    تحصیلی
•    روان سنجی در زمینه های هوش ،استعداد ،رغبت ،شخصیت وپیشرفت تحصیلی .
•    شغلی
•    انتخاب همسرو ازدواج
•    خانواده وتربیت فرزندان
•    مسائل حقوقی
•    مهارت های زندگی
•    پرورش شخصیت

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کوثر
با توجه به نوع خدمات مشاوره ای ،محل چنین خدماتی ،باید مکانی آرامبخش، امن و دلنشین باشد و بتواند در زمینه های زیر به خدمات واطلاع رسانی بپردازد.
مشاوره و راهنمایی در امور بالینی (روحی عاطفی )آموزشی- تحصیلی ،سازمانی- شغلی ،انتخاب همسر و ازدواج،خانواده وتربیت فرزندان ،مسائل حقوقی ،اعتقادی ،سیاسی و…. روان سنجی در زمینه های هوش ،استعداد ،رغبت ،شخصیت وپیشرفت تحصیلی .
اینک که به طور اختصار با مشاوره و مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی کوثر آشنا شدید به خوبی در     می یابید که مشاوران دارای صلاحیت، به منزله امین برای شما می باشند و به شما کمک می کنند تا از زندگی بهتری برخوردار گردید .
در نظر داشته باشید که مشاوره با مشاوران متخصص و حاذق و متدین و بازگو کردن مشکلات نزد آنها        می تواند عامل مناسبی برای پیشگیری از بروز ناراحتی ها باشد ، به همین سبب امروزه در فرهنگ بشری جایگاهی والابرای مشاوره ومراجعان آن منظور شده است وآن را نشانه زندگی خردمندانه دانسته اند همانگونه که امیرالمومنین علی (ع)می فرماید :خردمند از مشاوره بی نیاز است .

   جایگاه مشاوره در احادیث :
حضرت علی (ع)می فرماید :
•    حق است بر عاقل که رای عقلا را به رای خود اضافه کند و علوم دانشمندان را به علم خود ضمیمه کند
•    عاقل از مشورت بی  نیاز نیست.
•    مشورت کردن عین هدایت است وکسی که به رای خود اکتفاکند خود را به مخاطره انداخته است .
•    هیچ پشیمانی و حمایت وکمکی از مشورت قابل اعتمادتر نیست .
•    کسی که با خردمندان مشورت کند به کار درست و پسندیده، هدایت شده است .
•    مشورت کردن راحتی تو و رنج دیگری است.

نوشته شده در تاريخ : ۱۳ م/شهریور ماه / ۱۳۹۲ توسط : مدیر


بدون دیدگاه برچسب ها :دیدگاه خود را بیان کنید